صادرات و واردات

تجار و بازرگانانی که به هر دلیل به دنبال منبع یابی جدید و خرید و واردات از منابع جدید هستند ،یا کالای جدیدی را انتخاب نموده اند که در تخصص قبلی آنها نیست ویا مصرف کنندگانی که تا کنون از بازار های محلی و تجار منطقه ای مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را تهیه می نمایند اما به دنبال واردات مستقیم از کشور هدف هستند ، همگی نیاز های مشابهی دارند.

واردات و صادرات ستاره لوتوس

نیاز های این گروه از قبیل پیدا کردن منابع خرید مناسب، آگاهی از بهترین قیمت ها، عقد یک قرارداد کارشناسی شده و قابل اطمینان، بررسی روش های پرداخت پول، بررسی مجوز های ورود مورد نیاز ، بررسی نحوه مناسب حمل ، بررسی نحوه ترخیص و گمرک مد نظر ، بررسی شرایط بازرسی کالا و بسیاری پیچیدگی های دیگر که در مسیر خرید یک کالای جدید وجود دارد و عدم آگاهی و تخصص در هریک از موارد فوق می تواند منجر به زیان مالی کم یا زیاد گردد.

همکاری با این دسته افراد در جهت انجام درست موارد فوق الذکر از اهم فعالیت های شرکت بازرگانی ستاره لوتوس می باشد. این شرکت با دانش و تجربه کافی در انواع امور بازرگانی و با توجه به نیاز ها و درخواست متقاضی قادر است نقش مشاوره دهنده ، حق العمل کار واردات ، واسطه خرید و فروش را به عهده گرفته تا جایی که حتی کالای مورد نظر خریدار را درب انبار مد نظر خریدار در شهر و کشور مد نظر خریدار تحویل نماید.